Inschrijven


U kunt enkel nog via de site van de NWB inschrijven:

In alle gevallen geldt dat U niet eerder dan 6-8 weken voor de wedstrijd een antwoord hoeft te verwachten. U mag natuurlijk wel al eerder inschrijven.
U dient ook het inschrijfgeld zo snel mogelijk te betalen. Als er pas in de laatste week betaald wordt, dan zou de wedstrijd alsnog vol kunnen zitten, en komt er in ieder geval adminstratiekosten extra bij het inschrijfgeld.

Inschrijven via de site van de NWB (ploegen en individuelen):
Ga naar de site www.wielrenbond.nl
Kies dan via het menu <Weg> - <Digitale Inschrijving>
U kiest of U een ploeg of als individueel wilt inschrijven door een van de volgende linken te kiezen:
         PLOEG
         INDIVDUEEL
U krijgt dan een scherm waarin U een aantal gegevens dient in te vullen.
Als U daarna op verzenden drukt, wordt de inschrijving aan ons doorgegeven.
U krijgt dan na verwerking een antwoordmail met daarin de acceptatie dan wel weigering.
U dient direct na de acceptatie het inschrijfgeld over te maken, anders komt u niet op de deelnemerslijst.