Super Prestige Klassement 2016 ??


Tot 2015 werd er door de Vrije Bonden en de W.F.N. jaarlijks een aantrekkelijk klassieker programma geboden. Dit programma is nu zodanig uitgekleed door de politie, die besloten heeft dat ze niet meer wil begeleiden, dat het nog niet duidelijk is of dit klassement voortgezet gaat worden.

Binnenkort volgt hierover meer informatie.