Inschrijven


U kunt op diverse manieren inschrijven:

Alle manieren zijn hieronder beschreven.
In alle gevallen geldt dat U niet eerder dan 8-9 weken voor de wedstrijd een antwoord hoeft te verwachten. U mag natuurlijk wel al eerder inschrijven.
U dient ook het inschrijfgeld zo snel mogelijk te betalen. Als er pas in de laatste week betaald wordt, dan zou de wedstrijd alsnog vol kunnen zitten, en komt er in ieder geval 2,= extra bij het inschrijfgeld.

Inschrijven via deze site (ploegen en individuelen):
U kiest of U een ploeg of als individueel wilt inschrijven door een van de volgende linken te kiezen:
         PLOEG
         INDIVDUEEL
U krijgt dan een scherm waarin U een aantal gegevens dient in te vullen.
Als U daarna op verzenden drukt, wordt de inschrijving aan ons doorgegeven.
U krijgt dan na verwerking van ons een antwoordmail met daarin de acceptatie dan wel weigering.
U dient direct na de acceptatie het inschrijfgeld over te maken, anders komt u niet op de deelnemerslijst.

Inschrijven via de site van de NWB (individuelen):
Ga naar de site www.wielrenbond.nl
Kies dan via het menu <Weg> - <Digitale nschrijvingl>
Ook hier krijgt U een invulscherm en wordt via e-mail de inschrijving en de beantwoording verwerkt.

Inschrijven via e-mail (ploegen en individuelen):
Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:
Wedstrijd en startcategorie
Roepnaam, Achternaam, Woonplaats en Licentienummer. (van elke deelnemer)
Eventuele naam van de ploeg
E-mail adres
(waar de beantwoording naar toe moet)
Stuur de e-mail naar: inschrijving@twcdewaluw.nl.
U ontvangt van ons een antwoord met acceptatie of weigering en eventuele informatie over de wedstrijd..

Inschrijven zonder formulier (ploegen en individueel) Vermeld in uw schrijven de volgende gegevens:
Wedstrijd en startcategorie
Roepnaam, Achternaam, Woonplaats en Licentienummer. (van elke deelnemer)
Eventuele naam van de ploeg

Correspondentieadres (waar de bevestiging naar toe moet).
Stuur het schrijven inclusief een gefrankeerde retourenvelop naar ons (adres onder menu <De Vereniging>).
U ontvangt van ons een antwoord met acceptatie of weigering en eventuele informatie over de wedstrijd.